Προφίλ

O όμιλος IDEAL έχει ως κύρια ενασχόληση τις κάτωθι τρεις δραστηριότητες:

1. Διανομή λευκών οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής & ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο της πληροφορικής:

Μέσω της θυγατρικής της IDEAL ELECTRONICS αντιπροσωπεύει, διανέμει και υποστηρίζει στην Ελλάδα:

  • Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, συντηρητές, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, απορροφητήρες)
  • Προϊόντα Πληροφορικής & Τεχνολογίας (laptops, tablets, προϊόντα ψηφιακής ασφάλειας, προϊόντα δικτύωσης, τηλεφωνικά κέντρα και λοιπό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό διαχείρισης δικτύου, μπαταρίες)

Τα παραπάνω αποτελούν προϊόντα αναγνωρισμένων μαρκών (Toshiba, Dynabook, Faber, Brandt, Alcatel-Lucent Enterprise, Fortinet, ESET, Kaspersky Lab, Trend Micro, ZTE, Allot Communications) και διατίθενται μέσω καταστημάτων λιανικής και ειδικευμένων συνεργατών.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εξοπλισμένο, εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο Τεχνικό Τμήμα το οποίο στελεχώνεται από ένα άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

 

2. Λογισμικό Customer Communication Management (CCM):

Το λογισμικό CCM αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της επικοινωνίας ενός οργανισμού με το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο… τους τελικούς πελάτες, καλύπτοντας όλα τα σημεία επικοινωνίας μαζί τους. Για παράδειγμα, μια τράπεζα επικοινωνεί με τους πελάτες της α) μέσα από τα μηνιαία και όχι μόνο statements που αποστέλλει, β) μέσα από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές διαδικτυακής τραπεζικής (web banking, e-statements), γ) μέσα από τα συστήματα ενημερώσεων (alerting) και δ) μέσα από τις αποστολές των κωδικών των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών (smart PIN).

i-DOCS

Το i-DOCS είναι μια υψηλής διαθεσιμότητας επιχειρηματική εφαρμογή, η οποία διαχειρίζεται τεράστιους "όγκους" δοσοληπτικών (transactional) δεδομένων. Με το i-DOCS, τιμολόγια Εταιριών Τηλεπικοινωνιών, τραπεζικά statements και λογαριασμοί, λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο., έγγραφα δημοσίου, Β2Β – Β2C τιμολόγια εταιρειών καθώς και άλλες πελατειακές ή ενδο-εταιρικές επικοινωνίες μετατρέπονται, σε ευκαιρία για αποδοτική επικοινωνία και νέες πωλήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το κόστος.

Το i-DOCS περιλαμβάνει modules τα οποία διαχειρίζονται σε αυτοματοποιημένο ή μη περιβάλλον συλλογή δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή – βάση και σε οποιοδήποτε format (Core Banking, Billing, ERP, CRM, EBP, etc.) και κατόπιν συνθέτουν, εξατομικεύουν (με μηχανισμούς ισχυρής προσωποποίησης), σχεδιάζουν, μορφοποιούν, αρχειοθετούν τα έγγραφα του οργανισμού και τα διανέμουν ανάλογα με το κανάλι επικοινωνίας του εκάστοτε παραλήπτη, είτε ηλεκτρονικά μέσω διαφόρων λύσεων και portals είτε προετοιμάζουν τα αρχεία παραγωγής για βιομηχανικούς εκτυπωτές και μηχανές φακελοποίησης προκειμένου να παραδοθούν μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο.

Ο συνδυασμός των διαφορετικών προϊόντων και modules του i-docs επιτρέπει τη δημιουργία λύσεων που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των οργανισμών σχετικές με την επικοινωνία προς τους πελάτες με κοινούς άξονες τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της εμπειρίας του τελικού πελάτη – χρήστη και τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του τελικού πελάτη

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (στα αγγλικά)

 

3. Υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας:

Η ADACOM Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Ideal, ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην αγορά της ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας λύσεις αιχμής, υπηρεσίες και προϊόντα σε Τράπεζες εταιρίες Τηλεπικοινωνιών και άλλους οργανισμούς, στην Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Από το 2002, η ADACOM αποτελεί Πιστοποιημένο Συνεργάτη (Certified Affiliate) της Symantec και μέλος του Symantec Trust Network, με δικό της, πιστοποιημένο από την Symantec, Κέντρο Πιστοποίησης μέσω του οποίου παρέχει υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure- PKI). Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 και συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία και τα αντίστοιχα πρότυπα για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Το 2009 πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 27001:2005, για τις Υπηρεσίες Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού και Ασφάλειας Πληροφοριών. Η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και τεχνογνωσία, εγγυάται ότι η ADACOM μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις στην ασφάλεια πληροφοριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ADACOM, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.adacom.com

eshop.adacom.com

 

Σχέσεις Επενδυτών

Δείτε πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές, το μετοχικό κεφάλαιο και πολλά άλλα στην σχετική ενότητα.

τα νέα μας

Μείνετε ενημερωμένοι διαβάζοντας τα νέα και τις ανακοινώσεις της IDEAL στην σχετική ενότητα.