Σχέσεις Επενδυτών

Ποια είναι η έδρα της εταιρίας;
Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κρέοντος 25, 104 42.

Ποιο είναι το οικονομικό έτος της εταιρίας;
Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Πότε ήταν η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;
Η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Iουλίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Κρέοντος 25, Αθήνα Αττικής. Η ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γνωστοποιηθεί μέσω των site της εταιρείας και του Χ.Α με δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Πως μπορώ να ενημερωθώ για την τρέχουσα τιμή της μετοχής; 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη τρέχουσα τιμή της μετοχής από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην διεύθυνση http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-securities. Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ των  μετοχών της  εταιρίας  είναι  ΙΝΤΕΚ. Οι  μετοχές της  εταιρείας διαπραγματεύονται  στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Πότε εισήχθη η εταιρία στο ΧΑΑ ;
Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) στις 9 Αυγούστου 1990.

Ποιος είναι ο αριθμός μετοχών της εταιρίας ;
Κατόπιν των αποφάσεων, των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, που έλαβαν χώρα την 30/06/2010, το σύνολο των  276.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, μετατράπηκαν (τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης η 12/10/2010) σε 276.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές και ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης αυτών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίστηκε η 20/10/2010. Έτσι, από την 20/10/2010 η εταιρεία έχει 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές.

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL;
Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων παραμένει πάντα πρόθυμο για τη δική σας εξυπηρέτηση στο 210-5193900 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ποιοι θεωρούνται υπόχρεα πρόσωπα για την γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών και ποια είναι η διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου;
Η εταιρεία με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της. Περισσότερα...

Πότε έγινε η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας;
Η Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της 10 Δεκεμβρίου 2007 ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. To τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 51,28% και το συνολικό ποσό που αντλείται ανέρχεται σε € 8.033.575,68.

Πότε έλαβαν οι μέτοχοι της εταιρείας επιστροφή από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών;
Με απόφαση της από 18-11-2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 4.979.080,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού « διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 1,00, και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 4.979.080,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,00 σε 0,40 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού 0,60 € ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10-01-2011 και πραγματοποιήθηκε μέσω της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης, με απόφαση της από 31-01-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.070.432,79 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού « διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,77, και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 3.070.432,79 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,77 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,37 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 15-05-2013 και πραγματοποιήθηκε μέσω της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Εταιρικό Προφίλ

Δείτε πληροφορίες για το ιστορικό, την εταιρική δομή, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την IDEAL στην σχετική ενότητα.