Χάρτης Ιστότοπου/ Sitemap

Σχέσεις Επενδυτών

Δείτε πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές, το μετοχικό κεφάλαιο και πολλά άλλα στην σχετική ενότητα.

Εταιρικό Προφίλ

Δείτε πληροφορίες για το ιστορικό, την εταιρική δομή, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την IDEAL στην σχετική ενότητα.